Wykorzystanie gazu LPG do ogrzewania domu

Ceny takich surowców jak ropa naftowa, węgiel czy gaz płynny, stały się w ostatnich miesiącach jednym z głównych tematów poruszanych w mediach. I nic w tym dziwnego. To na surowcach w dużej mierze opiera się gospodarka. Bez paliwa, węgla i gazu trudno wyobrazić sobie transport, pracę fabryk, elektrowni czy zapewnienie ciepłych kaloryferów w mieszkaniach w okresie grzewczym. I właśnie tematowi ogrzania domu poświęcimy poniższy tekst.

Gaz LPG do domu to jedna z dostępnych alternatyw

Rosnące ceny gazu i węgla przekładają się bezpośrednio na koszty ogrzewania. Pomimo wprowadzonej przez Ministerstwo Finansów tzw. tarczy antyinflacyjnej ceny paliw i gazu pozostają nadal na bardzo wysokich poziomach. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób ogrzewających swoje domy zaczyna kalkulować co jest bardziej opłacalne. W przypadku surowców używanych do ogrzewania ogromne znaczenie ma nie tylko cena za jednostkę np. 1 kg paliwa (użytego surowca), ale jego wydajność. Nie jest tajemnicą, że wykorzystywanie do celów grzewczych węgla jest wysoce nie efektywne nie mówiąc o jego wpływie na środowisko. Na tym tle gaz LPG do domu wypada o wiele korzystniej.

Gaz płynny a gaz ziemny

Oba gazy oprócz nazwy różnią co najmniej 3 rzeczy.
Po pierwsze sposobem pozyskania surowca. Gaz LPG powstaje jako produkt uboczny podczas rafinacji ropy naftowej, natomiast gaz ziemny wydobywany jest bezpośrednio z ziemi. Jest on surowcem mineralnym występującym w postaci złóż.
Po drugie wagą. Gaz płynny jest blisko 2 razy cięższy od powietrza. Gaz ziemny jest natomiast o połowę od niego lżejszy. Dzięki tej właściwości gaz ziemny będąc lżejszym od powietrza w przypadku powstania najmniejszej nieszczelności wypełnia całe pomieszczenie.
Po trzecie formą transportu. Gaz ziemny wymaga kładzenia wielokilometrowych rurociągów. Gaz płynny LPG można magazynować i transportować w specjalnych zbiornikach.

Co przemawia za wyborem gazu płynnego LPG jako głównego źródła ogrzewania domu?

Zwolennicy rozwiązań opartych na LPG podkreślają jego wszechstronne zastosowanie. Jednym z argumentów za jest to, że dla mieszkańców terenów wiejskich, na których nie ma dostatecznie rozwiniętej sieci dostarczającej gaz ziemny stanowi on alternatywę dla węgla. Poza tym współczesna technologia sprawia, iż montaż instalacji gazowej zbiornikowej jak późniejsze koszty eksploatacji są korzystne finansowe. Gospodarstwa domowe, które postanowią przejść na ogrzewanie domu gazem LPG mogą liczyć na kompleksową obsługę ze strony wyspecjalizowanych firm. Profesjonalne firmy instalacyjne przeprowadzą właściciela nieruchomości przez wszystkie etapy budowy instalacji zbiornikowej od projektu, spraw urzędowych po montaż całości, a nawet uzyskanie dofinansowania z Programu Rządowego „Czyste Powietrze”. Dlaczego powinniśmy wybierać dostawców gwarantujących odpowiednią jakość gazu propan? W odróżnieniu od butanu technicznego i propan-butanu technicznego propan grzewczy zgodny z polską normą jest odporny na działanie niskich temperatur. Dzięki temu może być przechowywany w zewnętrznych zbiornikach na powietrzu. Propan odparowuje nawet przy bardzo niskich temperaturach więc użytkownik ma gwarancję, że zatankowane paliwo wykorzysta do ostatniego litra.