Różne rodzaje wentylacji stosowane w domach jednorodzinnych

Od sposobu wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych zależy sprawna wymiana powietrza zużytego i szybkość napływu powietrza świeżego. Poprzez zastosowany system wentylacyjny możemy prowadzić również odzysk ciepła z wyrzucanych z przestrzeni domu zanieczyszczeń. Swoich zwolenników ma jednak i stara, od dawna sprawdzona metoda wentylacji grawitacyjnej, która w nowym budownictwie musi zostać dobrze zaprojektowana, by dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń było wystarczające. Dzieje się tak, ponieważ w nowych domach jednorodzinnych wraz z zastosowaniem nowych, szczelnych okien i drzwi przepływ powietrza może zostać w pewien sposób zakłócony. Kiedyś tworzone w szparach okiennych i drzwiowych mostki cieplne potrafiły zagwarantować dobrą wymianę powietrza w przestrzeni domu. Dziś nowe materiały zmuszają domowników o zadbanie o dostarczenie powietrza do domu.

Wymieniony już sposób wentylacji grawitacyjnej jest jednym z najbardziej znanych na rynku wtórnym domów jednorodzinnych, gdzie w starszym budownictwie wykorzystywano go najczęściej. I mimo że wciąż jest popularnym sposobem wietrzenia domu, to na rynek weszło wiele innych możliwości, które wcale nie są gorszym pomysłem wykonania zadania doprowadzenia i odprowadzenia powietrza.

Wentylacja mechaniczna jest sterowanym sposobem wymiany powietrza. Wykorzystująca kratki wentylacyjne ze wmontowanymi w nie wentylatory zmusza powietrze do przepływu i odprowadza nagromadzony w pomieszczeniach dwutlenek węgla i inne, czasem wynikające ze sposobu ogrzewania, zanieczyszczenia powietrza powstałe także w procesach spalania. System ten może być w pełni zautomatyzowany. W przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej istnieje również możliwość odzysku ciepła dzięki montażowi rekuperatora, który odbiera ciepło z wychodzącego z domu powietrza i przekazuje je z powrotem do systemu wentylacyjnego. Jest to bardziej ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie, które pomaga nieco zaoszczędzić na startach ciepła wynikających z ciągłego przepływu powietrza w obrębie gospodarstwa.

Wentylacja mieszająca jest jednym z lepszych sposobów na zapobieganie zawilgocenia ścian budynku mieszkalnego. Poprzez mieszanie zanieczyszczonego powietrza ze świeżym odprowadza zanieczyszczania drogą wentylacyjną i doprowadza powietrze poprzez zabudowane w tym celu nawiewniki.

Wśród innych rodzajów wentylacji wymienimy także te wyporową, która kumuluje zanieczyszczone powietrze poza zasięgiem domowników i czyste tam, gdzie przebywają domownicy. Zaś innym sposobem jest stosowanie hybrydowej wentylacji, łączącej ze sobą wydajność wentylacji grawitacyjnej ze sprawdzoną już mechaniczną, które w zgodnej współpracy zapewniają dopływ świeżego powietrza, dostosowując własne działanie wedle panujących warunków atmosferycznych.