Frezy z węglików spiekanych

Frezy z węglika spiekanego to duża grupa narzędzi przeznaczonych do obróbki skrawaniem stali, metali nieżelaznych i tworzy sztucznych.

Kształty frezów z węglika spiekanego

Frezy z węglika spiekanego to skrawające narzędzia obrotowe o niewielkich średnicach wykonywane zgodnie z normą DIN 8032. Produkuje się je z węglików spiekanych o strukturze drobnoziarnistej i dużej wytrzymałości mechanicznej, głównie na wykruszenia. Dzięki temu narzędzia te mogą być stosowane w wysokowydajnej obróbce metali oraz tworzyw sztucznych. Przykładem takich narzędzi są frezy z węglika spiekanego dostępne na stronie: sklep.klingspor.pl.

Każdy frez z węglika spiekanego ma dwie części: główkę skrawającą (tzw. cześć roboczą) oraz uchwyt narzędziowy w formie walcowego, stalowego trzpienia o średnicach 3 lub 6 mm. Główka może mieć zarówno różne kształty, średnice, jak i rodzaje uzębienia, które stanowi ostrze skrawające freza. Pod względem kształtu można wyróżnić frezy z główkami walcowymi (ZYA lub ZYAS według DIN 8032), kulisto-walcowymi (WRC), kulistymi (KUD), elipsoidalnymi (TRE), hiperbolicznymi z kulistym zakończeniem (RBF), hiperbolicznymi z ostrym zakończeniem (SPG), płomienistymi, stożkowymi 60° (KSJ), stożkowymi 90° (KSK), kulisto-stożkowymi (KEL), ostrostożkowymi (SKM), kątowymi (WKN). Narzędzia te produkuje się w średnicach 3-25,4 mm.

Ostrza frezów z węglika spiekanego

Ostrza na główkach wykonuje się w formie nacięć. Użytkownicy mają obecnie do dyspozycji frezy z węglików spiekanych z dużą liczbą rodzajów ostrzy. Jednakże nie wszystkie dostępne są na półce sklepowej – rzadziej stosowane wymagają złożenia specjalnego zamówienia. Najczęściej stosowane frezy z węglika spiekanego, które można kupić od ręki, wykonuje się z ostrzami: standardowym (podwójnym naprzemianskośnym, tj. krzyżowym), (2) do aluminium (prawoskrętnym, pojedynczym o dużych rowkach wiórowych), (3) krzyżowym (czyli standardowym zoptymalizowanym), (4) zwane stalą wysokosprawną na uzębienie (prawoskrętnym drobnym z łamaczem wióra) i (5) uzębieniem wysokowydajnym do stali szlachetnej (drobnym prawoskrętnym). Jak widać, dzięki kombinacji dużej liczby form główki, ich możliwych średnic i wielu rodzajów ostrzy można optymalnie dobrać frez z węglika spiekanego do wielkości i kształtu elementu obrabianego oraz rodzaju materiału (metalu lub tworzywa sztucznego), z jakiego został wykonany.

Frezy z węglików spiekanych z uzębieniem standardowym (1) lub krzyżowym (3) pod względem zastosowania są uniwersalne. Przy tym frez z węglika spiekanego z ostrzem krzyżowym ma niski poziom wibracji i skrawa mniejszym wiórem. Z kolei frez, na którego główce wykonano uzębienie zwane do aluminium, które nie zapycha się wiórami, przeznaczony jest, co sugeruje jego nazwa, do obróbki aluminium i tworzyw sztucznych. Natomiast ostrze zwane stalą wysokosprawną na uzębienie zostało zoptymalizowane do obróbki stali i umożliwia jej wysokowydajne skrawanie. Zaś tzw. frez z węglika spiekanego z uzębieniem wysokowydajnym do stali szlachetnej stosuje się do wysokoefektywnej obróbki stali szlachetnych, austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych.

Uchwyty frezów z węglika spiekanego

Omawiane frezy z węglika spiekanego o profesjonalnym przeznaczeniu wyposaża się w walcowe uchwyty wykonane z tolerancją 6h ze stali konstrukcyjnej, którą utwardza się do ok. 50 HRC. W ten sposób trzpieniom mocującym frezów nadaje się odpowiednią sztywność i wytrzymałość mechaniczną. Część roboczą (główkę) frezów z węglika spiekanego z ich uchwytami trzpieniowymi łączy się lutem twardym. Jak wiadomo, ta technologia zapewnia odpowiednią odporność mechaniczną i termiczną połączeniu węglikowej główki ze stalowym, walcowym uchwytem frezu.

Zastosowania frezów z węglika spiekanego

Frezy z węglików spiekanych mają szerokie pole zastosowań. Obrobimy nimi: stal konstrukcyjną, szlachetną i stopową, miękkie i twarde metale nieżelazne, aluminium, materiały żaroodporne, żeliwo, tworzywa sztuczne itd. Aby móc uzyskiwać najlepsze rezultaty pod względem wydajności i jakości skrawania, należy stosować je z prawidłowymi prędkościami obrotowymi. W tym celu należy zapoznać się z informacjami, które podają ich producenci. Pracując frezem z węglika spiekanego, należy pamiętać, że tylko 30% jego części roboczej może uczestniczyć w procesie skrawania materiału; jak też o tym, żeby odpowiednio zmniejszyć prędkość obrotową w przypadku użycia frezu z wydłużonym trzpieniem mocującym.